Bilim Bunu Konuþuyor

Office Saðlık, beslenme ve bilim dünyası sürekli geliþiyor. Beslenme ve saðlık arasındaki iliþki her gün yenileniyor. Yeni bilgilere kolayca ulaþılabiliyor, bu bilgileri herkes farklı yorumlayabiliyor. Beslenme ve saðlık alanında yapılan araþtırmaların sonuçları Türkiye ve dünyanın yoðun gündeminde. Ancak bu araþtırma sonuçlarının farklı yorumları ile kafalar karıþık. Sonuç olarak beslenme konusunda herkes konuþuyor, herkes farklı þey söylüyor. Peki iþin doðrusu ne? Sabri Ülker Vakfı uluslararası alanda referans kabul edilen kaynaklardan alınan bilgilerle yayınlanan saðlıklı yaþam ve beslenme odaklı makaleleri, bilimsel yayınlar ve araþtırmalar çerçevesinde kaleme alıyor. Ve diyor ki aslında ‘Bilim Bunu Konuþuyor…’ Tıklayın!


Sabri Ülker Bilim Ödülü

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün Bu Yılki Sahibi Doç. Dr. Tamer Önder Oldu

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü” bu yılki kazananı açıklandı. 2 Mayıs akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen bir törenle takdim edilen ödülün bu yılki sahibi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder oldu.. Detaylar için tıklayın!
bilim ödülü kazanan

Dengeli Beslenme Testi

Saðlıklı ve dengeli bir yaþamın kapılarını birlikte açmaya ne dersin?

Dengeli Beslenme Testi’ni Tamamla Sana Önemli ıp Uçları Versin !

Yetiþkinlerin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarını deðerlendirmelerine olanak saðlayan Dengeli Beslenme Testi aynı zamanda beslenme alıþkanlıkları ve yaþam tarzına göre þeker, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de deðerlendiriyor.

Testi tamamladıðınızda size özel beslenme ve yaþam tarzı önerilerini uygulayarak dengeli ve saðlıklı yaþam için bir adım daha atabilirsiniz!


Yemekte Denge Eðitim Projesi

Yemekte Denge, Sabri Ülker Gıda Araþtırmaları Enstitüsü Vakfı ve Milli Eðitim Bakanlıðı Temel Eðitim Genel Müdürlüðü iþbirliði ile yürütülen, ilköðretim okullarında öðrenim gören çocuklarda saðlıklı beslenme alıþkanlıðı geliþtirmeyi esas alan bir eðitim projesidir. Yemekte Denge eðitim projesinin amacı; temel eðitim çaðındaki çocukların kaliteli ve uzun bir yaþam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alıþkanlıðı geliþtirmelerine katkı saðlamaktır.

Projenin hedef grupları
- 6-10 yaþ grubundaki ilköðretim çaðı çocukları,
- Ebeveynler,
- Okul yöneticileri, öðretmenler ve okullardaki diðer çalıþanlardır.

Saðlıklı Beslenme Eðitim Programı Yemekte Denge eðitim projesi ile 6-10 yaþ grubundaki çocuklar için geliþtirilmiþtir. 5 mesajdan oluþan bu program çocuklara Saðlıklı Beslenme Tabaðı’nı esas alarak saðlıklı beslenmeyi öðrenmelerine yardımcı olacaktır.

Programın verdiði temel mesaj:
“Dengeli bir þekilde her þeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracaðını öðrenmek.”

Program içerisinde öðretmenlere yönelik bilgilendirici kılavuz, 6-10 yaþ grubu çocuklarına uygun farklılaþtırılmıþ alıþtırmalar, interaktif oyunlar, eðiticilerin derste kullanabilecekleri sunumlar, besin kartları ve posterler yer alıyor

Yemekte Denge web sitesini ziyaret etmek için tıklayın!
zirve kv

Bu ayın sosyal medya postu!

Umutların yeþerdiði yeni yılın ilk günü yeni baþlangıçlara adım atmak için iyi bir fırsattır. Sevdiklerinizle ideal bir...

Sabri Ülker Gıda Araþtırmaları Enstitüsü Vakfı paylaþtı: 1 Ocak 2019 Salı

Katıldıðımız Kongreler

Bizden Haberler

  • Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Gökhan Hotamıþlıgil, Hürriyet Pazar’da yayınlanan röportajında bilimin evrensel deðerine dikkat çekiyor.
  • Yıldız Holding Yönetim Kurulu Baþkanı Murat Ülker, Aydın’da Yemekte Denge Eðitim Projesi’nin uygulandıðı Cumhuriyet ılkokulu’nu ziyaret etti.
  • Sabri Ülker Vakfı, aþırı tuz tüketimine dikkat çekmek üzere Dünya Böbrek Günü’nde, “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” baþlıðı ile düzenlenen farkındalık kampanyasını duyurdu.
  • Sabri Ülker Vakfı gizli açlık ile mücadele hedeflerini yakından takip etmek ve toplumun beslenme durumunun iyileþtirilmesi için geliþtirdiði “Dengeli Beslenme Testi’ni” tanıtmak üzere 3. Uluslararası Gizli Açlık Kongresi’ndeydi!
  • Sabri Ülker Vakfı, Mercury Excellence Awards’ta “Gümüþ “Mercury” ödülü kazandı!
  • Sabri Ülker Vakfı, 7. Ulusal Obezite Kongresi’nde, Yemekte Denge Projesi Tüketim Sıklıðı Araþtırmasının Sonuçlarını sundu!
  • Gözler Diyabetin Üstünde! Sabri Ülker Vakfı, Amerika Birleþik Devletleri’nin Atlanta kentinde gerçekleþen 9. Dünya Diyabet ve Komplikasyonlarını Önleme Kongresi’nde.20


Kullanım Kılavuzu

Kullanım koşullarını incelemek için tıklayın!

Arkadaşına Öner

Tanıdıklarını Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'ndan haberdar et. Toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulun!

İletişim

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Vakfı'na ulaşmak için aşağıdaki formu
doldurabilirsiniz.